___________________________________________________________________________________________________________________________________     CURRÍCULUM VITAE 


 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                  COLEGIO  OFICIAL  DE  ARQUITECTOS  DE  LEÓN  (C. O. A. L.)                             [www.coal.es]                              [coal@coal.es]                                   [987 875 900]  


                   ESTUDIO  "ISAAC  A.  GARCÍA  ÁLVAREZ - ARQUITECTOS"                     [www.arquitectosleon.es]       [isaacgarq@gmail.com]       [987 849 448  -  609 228 727]  

                   ESTUDIO  "ADAM  BRESNICK - ARQUITECTOS"                                               [www.adambresnick.com       [adamlyb@gmail.com]                         [917 024 230]                                              ESTUDIO  "RODRÍGUEZ  VALBUENA - ARQUITECTOS"                  [www.rvarquitectos.es]           [rva@rvarquitectos.es]                       [987 224 395]   


                  UNIVERSIDAD  SAN PABLO CEU.  ESC. POLIT. SUP                                                 [www.uspceu.com]                  [info.usp@ceu.es]                          [914 566 300]           

                    CENTRO DE ESTUDIOS "FO.TE.PRO"                                                                                                    [www.fotepro.es]     

                  CENTRO DE ESTUDIOS "DLINEA STUDIO".                                                                        [www.dlineastudio.com]

          


 

                  REVISTA INTERNACIONAL  FUTURE ARQUITECTURAS                                             [www.arqfuture.com]

                  PERIÓDICO LA NUEVA CRÓNICA                                                                                         [www.lanuevacronica.com]

                  PERIÓDICO LEONOTICIAS                                                                                                             [www.leonoticias.com]

                  PERIÓDICO ILEON                                                                                                                                      [www.ileon.com]